Upublicznienie zapytania ofertowego na zakup nowego podnośnika koszowego

AMB Sp. z o.o. informuje o upublicznieniu zapytania ofertwoego na zakup fabrycznie nowego podnośnika koszowego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Działanie 3.2 RPO WSL 2014-2020 – konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 na wskazanej przez Instytucję Zarządzającą stronie internetowej tj. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przewiń do góry